Sommarkurs - Creative Arts Therapy for Health and Well-being 27-30 juni 2022 i Forshults kvarn!

Jag är glad så att åter kunna välkomna er till sommarkurs i Creative Arts Therapy. I år bygger ni och utforskar ert eget Colloseum både ute i naturen  och i inne i kvarnen. Det blir ett sätt att stärka  sig själv  tillsammans med andra i natur, bild, musik, berättelser  och rörelse. Användning för dig själv i vått och torrt och vid full storm eller som påfyllnad av energi privat eller professionellt.
Forshults kvarn ligger 7 km väster om Oskarshamn. Kostnad 5500 kr exkl. moms. Billigt boende och logi.
Anmälan och info senast 15 maj www.existensia.nu Elisabeth Engström Franzén
Tre uppföljningsträffar/halvdagar på zoom kommer att hållas efter sommarkursen för dem som önskar och vill fortsätta sin kreativa process även under hösten. Tidpunkten för detta bestäms vid sommarkursen.
Kursen i Creative Arts Therapy for health and well-being  är öppen för dig som behöver påfyllning i nya eller komplementära sätt att arbeta med människor eller för dig som vill utveckla dig själv i en pågående process. Man kan också se kursen som kompetensutveckling för dig inom vårdande, psykoterapeutiska, sociala, pedagogiska, kulturella områden. Under kursen kommer vi framförallt att arbeta med bildterapi, men vi kommer också att behandla musik-poesi/berättelser och dansterapi och hur man kan kombinera dessa. Fokus är på hela människan!

En ackrediterad specialistkurs i  bildterapi och bildskapande för psykologer startar i slutet på augusti och pågår under hösten 2022.

Kursen kommer att ge orienterande teoretiska och praktiska kunskaper i hur bildskapande och bildterapi kan användas som komplement till samtalsbehandling. I en tid när intresset och söktrycket för psykoterapi ökar behövs fler verktyg att möta klienter med olika behov. Bilder kan vara ett verktyg för att skapa fördjupad förståelse mellan terapeut och patient i en samtalsterapi. Kursen börjar med 6 halva kursdagar  på zoom 24, 31,  augusti 21, 28 september, 19, 26 oktober och avslutas med 2 dagar fysiskt möte 19-20 november i Malmö.
Anmälan senast 20/6. Mer info  och tidpunkter för de halva dagarna under fliken specialistkurs ovan. 

 

Bild sommarkurs 2020 Bild sommarkurs 2020 i Forshults kvarn